Back   34 of 36   Previous | Next  

Dalí-Pixot. L'al·legoria de la memòria

Castell Gala Dalí de Púbol
Fundació Gala Salvador Dalí
Exposició temporal