Back   26 of 36   Previous | Next  

Nobles i cavallers entre dos monarques

Palau Moja. Barcelona
Arxiu Nacional de Catalunya
Exposició temporal