Back   14 of 27   Previous | Next  

Girona als ulls de les viatgeres (s.XIX-XX)

Museu Història de Girona
Ajuntament de Girona
Exposició temporal